Informacje ogólne o egzaminie – CPE

 • Kursy CPE 60 godz. (45min) stanowią intensywne przygotowanie do egzaminu i adresowane są do osób, które osiągnęły już poziom językowy  wymagany do egzaminu CPE. Kurs pozwoli zebrać i uzupełnić wiedzę oraz zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz typami pytań i wymogami CPE.
 • Kursy CPE 120 oraz 140 godz. (45min) stanowią pełne 2 – semestralne, kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Adresowane są do osób, które powinny poświęcić nieco więcej czasu na uzupełnienie oraz podniesienie swojej znajomości języka i zapoznanie z wymogami egzaminu. Podczas pierwszego semestru nauki nacisk kładziony jest nie tyko na zabranie i uzupełnienie wiedzy, ale także na poszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz uzyskanie pełnej komunikatywności i samodzielności językowej. W drugim semestrze nacisk kładziony jest na techniki i metody egzaminacyjne.
 • W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnychgwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.

Ramowy program kursu

Struktury gramatyczne:

 • zestawienie form czasowników i ich zastosowanie,
 • okresy warunkowe,
 • konstrukcja wish,
 • inwersja szyku w zdaniu,
 • czasowniki modalne,
 • strona bierna,
 • zdania złożone,
 • okresy warunkowe,
 • porównania,
 • konstrukcje czasownikowe,
 • formy przyszłościowe z zastosowaniem czasowników modalnych,
 • mowa zależna,
 • słowotwórstwo.

Zakres tematyki: mówienie/słuchanie/czytanie/pisanie:

 • praca,
 • styl życia,
 • rozwój społeczny,
 • media,
 • relacje międzyludzkie,
 • edukacja,
 • tradycje narodowe i społeczne,
 • rozrywka,
 • podróże/turystyka,
 • zdrowie/aktywność fizyczna,
 • nauka i technologia,
 • ludzie,
 • archeologia,
 • historia,
 • biznes/handel/przemysł,
 • środowisko naturalne/ekologia,
 • sztuka,
 • biologia,
 • architektura,
 • język,
 • psychologia,
 • społeczeństwo.

Celem kursów CPE jest:

 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki,
 • zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi,
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania  się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych,
 • pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.