Kurs FTBE – Further Certificate for Teachers of Business English

Kurs obejmuje 30 godzin (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne

  • Kurs przeznaczony jest dla praktykujących nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie nauczania Business English.
  • Kurs przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu dla nauczycieli w zakresie nauczania Business English – FTBE Further Certificate for Teachers of Business English, wystawianego przez LCCI IQ – Londyńską Izbę Przemysłowo – Handlową i uznawanego w ponad 80 krajach świata.
  • Celem kursu jest prezentacja nowoczesnych metod i technik nauczania Business English oraz przygotowanie do egzaminu FTBE.

Tematyka kursu

  • Kwalifikacje i cechy, które winien posiadać nauczyciel Business English (m.in. umiejętność oceny celu i potrzeb słuchaczy, umiejętność organizacji kursów Business English: konspekty i plany zajęć, umiejętność oceny postępów słuchaczy, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy).
  • Metody i techniki znajdujące zastosowanie na zajęciach Business English (prezentacja najpopularniejszych, współczesnych metod nauczania, materiałów do nauki Business English oraz technik wykorzystywanych na zajęciach).

  • Podstawowe pojęcia z zakresu Business English (terminologia handlowa, finansowa, struktura przedsiębiorstw oraz umiejętności takie jak np. pisanie listu czy raportu, memorandum).