Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Kursy językowe dla młodzieży i dorosłych


  Kursy ogólne organizowane są z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego hiszpańskiego, rosyjskiego oraz włoskiego.

  Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: mówienia, słuchania, czytania, pisania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas lekcji angielskiego online wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację z native speakerem online.

  Na zakończenie każdego semestru nauki organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest raport semestralny, a po ukończeniu 2 semestrów raport końcowy oraz certyfikat ukończenia danego poziomu.

  Celem kursów ogólnych jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,
  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,
  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.