Angielski

Niemiecki

Rosyjski

Francuski

Hiszpański

Włoski

 

Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Kursy dla firm


Oferta szkoleniowa Effectiva zawiera wiele opcji programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta instytucjonalnego, jak np.:

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w realizacji Państwa sukcesów szkoleniowych jest wybór programu szkolenia. Na podstawie analizy Państwa potrzeb opracujemy program idealnie dostosowany do profilu.

Organizacja szkoleń

Na podstawie analizy potrzeb firmy oraz indywidualnych oczekiwań pracowników opracowane są optymalne „szyte na miarę” rozwiązania metodyczne i organizacyjne. W trakcie trwania szkolenia Effectiva zapewnia pełen monitoring przebiegu szkoleń, badanie efektywności, kontrolę jakości nauczania oraz motywacji uczących się.

Etap I: Planowanie szkolenia

Analiza potrzeb

Przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy określany jest cel szkolenia oraz dokonywana jest wstępna analiza potrzeb Klienta.

Test kwalifikacyjny

Uczestnicy przystępują do testu kwalifikacyjnego w wersji on – line na stronie www.effectiva.pl lub w formie testu stacjonarnego.

Test kwalifikacyjny

Przeprowadzane są indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z metodykiem, mające na celu potwierdzenie poziomu oraz ustalenie potrzeb indywidualnych uczestników szkolenia.

Podział na grupy

Na podstawie wyników testu oraz rozmów kwalifikacyjnych dokonywany jest podział na grupy.

Lekcja próbna

Odbywają się bezpłatne lekcje próbne, które mają na celu wstępne zapoznanie z proponowanymi lektorami, metodami nauczania oraz podręcznikami.

Opracowanie programu szkolenia

Na podstawie informacji o potrzebach językowych uczestników szkolenia, metodyk dobiera podręczniki oraz opracowuje ramowy program kursu. Następnie lektorzy opracowują szczegółowy rozkład materiału w swoich grupach.

Etap II: Monitorowanie frekwencji

W trakcie trwania szkolenia lektorzy zobowiązani są do prowadzenia list obecności oraz przygotowywania miesięcznych zestawień frekwencji.

Kontrola efektywności

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauk: testy cząstkowe i semestralne, zestawienia słówek oraz zagadnień gramatycznych.

Raport semestralny z postępów

Na podstawie wyników testu semestralnego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne, podsumowujące dany etap szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.

Kontrola jakości

W trakcie trwania kursów prowadzone są regularnie ankiety mające na celu sprawdzenie jakości kursów, ogólnego poziomu zajęć, zaangażowania lektora oraz zadowolenia uczestników. Okresowo przeprowadzane są hospitacje zajęć. Wyniki ankiet oraz hospitacji są podsumowywane i omawiane szczegółowo z lektorami.

Etap III: Podsumowanie szkolenia

Test końcowy

Na koniec szkolenia organizowany jest test końcowy przekrojowo sprawdzający wiedzę z zakresu materiału zrealizowanego podczas całości szkolenia.

Raport końcowy

Na podstawie wyników testów cząstkowych oraz testu końcowego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty dla poszczególnych uczestników, opisujące ich postępy oraz poziom umiejętności.

Raport z przebiegu szkolenia

Sporządzane są także raporty końcowe, opisujące przebieg całości szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.

Zaświadczenia/certyfikaty

Na podstawie wyników testów, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.
Raport cząstkowy oraz końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu.

Mała dojazdu Orzesze :

Effectiva Orzesze - Szkoła Języków Obcych
ul. Rynek 6
43-180 Orzesze

tel. kom. 606 426 870
tel./faks 32 737 12 65

info@effectiva.pl

Mała dojazdu Łaziska :

Effectiva Łaziska Górne - Szkoła Języków Obcych
ul. Barlickiego 1
43-170 Łaziska Górne

tel. kom. 606 426 870
tel./faks 32 737 12 65

info@effectiva.pl