Kurs językowy LCCI EFB – BUSINESS ENGLISH

Kurs obejmuje 70h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o egzaminie – LCCI EFB – BUSINESS ENGLISH

 • W zależności od potrzeb oraz poziomu językowego kandydata, kursy przygotowawcze do egzaminów LCCI English for Business oferowane są na 4 poziomach, w trybie 70 lub 100 – godzinnym (45min).
 • Kursy English for Business adresowane są do osób, które chcą podnieść umiejętność komunikowania się w języku angielskim w środowisku zawodowym, podnieść swój poziom językowy oraz  zdobyć certyfikat językowy.
 • Kursy EFB 70 godz. (45min) stanowią bardziej intensywne 3 – 4 miesięczne (w zależności od wybranej ilości zajęć w tygodniu) przygotowanie do egzaminu i adresowane są do osób, które  pragną w szybszym tempie zebrać i uzupełnić wiedzę, zapoznać się z terminologia biznesową na danym poziomie oraz  formatem i typami pytań egzaminu EFB.
 • Kursy EFB 100 godz. (45min) przeznaczone są dla osób, które powinny poświęcić nieco więcej czasu na zebranie, uzupełnienie lub podniesienie swojej wiedzy językowej oraz zapoznanie z szerokim zakresem struktur języka biznesowego na danym poziomie, a także typami pytań i wymogami egzaminu EFB.
 • W programie każdego z kursów EFB przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.

Celem kursów jest:

 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki oraz słownictwa biznesowego, zwrotów i form grzecznościowych,
 • zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi,
 • rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych,
 • rozróżnienie stopnia formalności wypowiedzi,
 • rozwinięcie znajomości podstawowych form korespondencji: list, memorandum, notatka służbowa, artykuł, ulotka informacyjna, lista, raport,
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowaniu oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach.