Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Kursy językowe indywidualne


  Oferta indywidualnych kursów językowych online w naszej szkole językowej online zawiera wiele opcji programowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta: kursy ogólne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego oraz rosyjskiego. Nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.kursy konwersacyjne przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego. Podczas kursów angielskiego z native speakerem online kładziony jest nacisk na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi, przystosowanymi do poziomu grupy.
  kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego oraz rosyjskiego.Wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy, związany z różnymi dziedzinami biznesu. To wszystko sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem  na polu zawodowym.

  kursy specjalistyczne przeznaczone dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu: prawa, bankowości, finansów, medycyny, logistyki, handlu, marketingu, turystyki, techniki, informatyki, itp. Aby urozmaicić proces szkolenia, oprócz specjalistycznych  podręczników bazowych, wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj.: fragmenty artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, case studies.

  kursy egzaminacyjne: (FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI, BEC, TOLES, GMAT, Matura, itp.) nastawione są na zebranie i uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, czy typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

  Organizacja zajęć indywidualnych

  Intensywność zajęć oraz czas trwania szkolenia dostosowane są do wymagań Klienta.

  Na podstawie analizy potrzeb oraz indywidualnych oczekiwań Klienta, opracowywane są optymalne „szyte na miarę” rozwiązania organizacyjne oraz programowe.

  Przed rozpoczęciem szkolenia dokonywana jest 3 – etapowa analiza potrzeb:

  • określenie poziomu poprzez test kwalifikacyjny,
  • bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem: określenie poziomu, indywidualnych potrzeb językowych oraz celów szkolenia,
  • dobór programu oraz materiałów.