Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


🔒Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Jak uczymy?


Kursy językowe organizowane przez Effectiva nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności do komunikowania się w języku obcym w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Założenia programowe szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej:

  • największy nacisk kładziony jest na mówienie, ponieważ w ten właśnie sposób posługujemy się językiem obcym najczęściej i ten aspekt języka sprawia wielu osobom największe trudności. Często bariera w mówieniu spowodowana jest strachem przed popełnieniem błędu,
  • metody i techniki nauczania dostosowane do tego, aby jak najwięcej mówić na zajęciach aby poczuć się z tym pewnie i bezpiecznie,
  • zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez  aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego,
  • w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce,
  • praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.

W trakcie kursów wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw: Express Publishing ,Oxford, Longman, Cambridge, Mcmillan oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne.

Aby zintensyfikować kontakt z żywym językiem, a także pomóc naszym słuchaczom pokonać barierę językową, oferujemy dodatkowo do każdego rodzaju kursu bezpłatne zajęcia konwersacyjne usprawniające: umiejętność płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, argumentowania, dyskusji.

Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością, ponieważ stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnojęzykowych jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach.

Nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Konwersacje są przygotowane na bazie materiałów autentycznych: artykułów prasowych, wydruków z Internetu, fragmentów nagrań, filmów, reklam itp.