Informacje ogólne – kursy językowe przygotowawcze do matury

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego organizowane są na dwóch poziomach zaawansowania:

 • podstawowym – niższy średnio zaawansowany,
 • rozszerzonym – wyższy średnio zaawansowany.

Informacje ogólne

 • Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego.
 • Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej  i przećwiczenie technik  egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.
 • Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane sąmateriały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
 • Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.
 • W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.
 • Program kursów maturalnych  został opracowany na podstawie wytycznych MENiS w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Celem kursów jest:

 • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej),
 • ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych,
 • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa,
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych.