Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


🔒Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Kursy konwersacyjne


Kursy konwersacyjne organizowane są na dwóch poziomach zaawansowania:

  • intermediate – średnio – zaawansowany,
  • advanced – zaawansowany.

Kursy konwersacyjne prowadzone są przez doświadczonych lektorów posiadających przygotowanie metodyczne.

Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnojęzykowych, jak i egzaminacyjnych. Umożliwiają też poznanie żywego języka w jego różnych odmianach.

Nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji.

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.

Celem kursów konwersacyjnych jest:

  • wyćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, argumentowania, dyskusji,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej,
  • poszerzenia zakresu  słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego,
  • rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji.