English for Banking & Finance – Angielski dla finansów

Kurs obejmuje 70h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for Banking & Finance – Angielski dla finansów

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
 • Jest to kurs stworzony z myślą o specjalistach branży 
  bankowo – finansowej oraz osobach zamierzających podjąć studia w dziedzinie finansów i bankowości w krajach anglojęzycznych.
 • Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w bankach i instytucjach finansowych.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa z dziedziny bankowości i finansów.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego w kontekście języka specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z Financial Times, czasopism branżowych, literatury fachowej oraz oryginalnej dokumentacji.

Program kursu obejmuje:

 • znajomość języka i terminologii związanej z dziedziną bankowości i finansów np.: personal banking, corporate banking, internatinal banking, world economics, investments, trade finance, the stock exchange itp.,
 • umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji na tematy związane z różnymi aspektami pracy w tej branży, rozmów z klientem, negocjacji, a także wygłaszania  prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e – mail, notatka służbowa, list, raport, zaproszenie do współpracy itp.,
 • umiejętność rozumienia dokumentacji fachowej oraz artykułów i publikacji,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących branży,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.