Informacje ogólne o egzaminie – TOEFL iBT

 • W zależności od potrzeb oraz poziomu językowego kandydata, kursy przygotowawcze do najnowszej wersji egzaminu TOEFL iBT oferowane są w trybie 70 lub 100 – godzinnym (45min).
 • Kursy TOEFL iBT 70 godz. (45min) (jednosemestralne) stanowią bardziej intensywne 3 – 4 miesięczne  przygotowanie  do egzaminu (w zależności od ilości zajęć w tygodniu).  Adresowane są do osób,  które osiągnęły już poziom językowy B2 adekwatny do FCE, ale pragną w szybszym tempie zebrać i uzupełnić wiedzę, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu TOEFL.
 • Kursy TOEFL iBT 100 godz. (45min) (całoroczne) przeznaczone są dla osób o nieco niższym poziome językowym, które powinny poświęcić nieco więcej czasu na przygotowanie do egzaminu. W pierwszym semestrze kursu nacisk kładziony jest na uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy, natomiast w drugim semestrze zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu TOEFL.
 • W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnychgwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Celem kursów jest:

 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu struktur gramatycznych,
 • zapoznanie ze strukturą TOEFL iBT: typami pytań, technikami egzaminacyjnymi,
 • zapoznanie się z różnicami pomiędzy językiem brytyjskim a angloamerykańskim,
 • wyćwiczenie umiejętności jednoczesnego wykorzystania podstawowych umiejętności językowych: słuchanie, czytanie pisanie, mówienie,
 • ćwiczenie  rozumienia języka mówionego w wersji północnoamerykańskiej, rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek,
 • ćwiczenie  umiejętności rozumienia tekstów, zbliżonych stylem i treścią do północnoamerykańskich tekstów akademickich. Tematy odnoszą się do szeroko rozumianej kultury i historii USA i Kanady oraz różnych dziedzin naukowych, jednakże ich najomość nie jest konieczna do udzielenia odpowiedzi na pytania,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi na podstawie materiału słuchanego oraz pisanego, streszczenie, wnioskowanie oraz argumentowania poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów,
 • ćwiczenie wypowiedzi ustnych na podstawie wysłuchanego wykładu oraz tekstu pisanego.