Informacje ogólne o egzaminie – GMAT

 • Kurs przygotowawczy do egzaminu GMAT przeznaczony jest dla osób udających się na anglojęzyczne studia podyplomowe z zakresu biznesu i zarządzania, w szczególności programy MBA.
 • Kurs obejmuje 70 godz. lekcyjnych (45min) i stanowi intensywne 3 – miesięczne przygotowanie do egzaminu GMAT.
 • Kurs adresowany jest do osób o zaawansowanym poziomie językowym (C1, C2), które pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę,  zapoznać się z formatem, typami pytań i wymogami egzaminu GMAT.
 • Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów – absolwentów anglistyki lub lingwistyki.
 • Nacisk kładziony jest na zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej i studiów z następujących obszarów:
 • językowy – związany z rozumieniem tekstu, słów i wyrażeń, umiejętnością rozumowania, przetwarzania informacji, wyciągania wniosków, argumentowania, poprawiania błędów z zakresu stylistyki i gramatyki,
 • matematyczny – testujący zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych,
 • analityczny – sprawdzający umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.

W programie każdego z kursów GMAT przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Celem kursu jest:

 • zapoznanie z formatem, typami pytań i wymogami egzaminu,
 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu matematyki i logiki,
 • wyćwiczenie umiejętności szybkiego analizowania skomplikowanych tekstów w jęz. angielskim,
 • wyćwiczenie umiejętności opiniowania i samodzielnego tworzenia tekstów specjalistycznych oraz formalnych esejów akademickich.