Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Informacje ogólne

  System nauczania w szkole Effectiva został stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli tzw. Skalę Rady Europy.

  Aby osiągnąć poziom komunikatywności należy ukończyć co najmniej 300450 godzin lekcyjnych kursów.

  Aby dojść do poziomów kursów egzaminacyjnych oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się językiem należy ukończyć 500550 godzin lekcyjnych kursów.

  Osiągnięcie poziomu biegłości uzależnione jest od tempa nauki, systematyczności słuchacza, motywacji oraz poziomu kształcenia, nad którym pełni stały nadzór zespół metodyków o najwyższych kwalifikacjach.

  Przed rozpoczęciem nauki wskazane jest dokładne określenie poziomu słuchacza, które gwarantuje specjalnie opracowany autorski system testów kwalifikacyjnych oraz bezpłatna konsultacja z metodykiem.

  Effectiva prowadzi kursy ogólne języka:

  • angielskiego,
  • niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego.

  jak i specjalistyczne kursy z elementami Business English, English for Law oraz kursy przygotowawcze do egzaminów:

  • FCE – (Cambridge) First Certificate in English,
  • CAE – (Cambridge) Certificate in Advanced English,
  • CPE – (Cambridge) Certificate of Proficiency in English,
  • LCCI/ EFB – English for Business,
  • LCCI/ SEFIC – Spoken English for Industry & Commerce,
  • TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language,
  • GMAT – Graduate Management Admission Test,
  • TOLES – Test of Legal English Skills.

  Kursy ogólne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz włoskiego, nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

  Celem kursów ogólnych jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,
  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,
  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

  Kursy egzaminacyjne nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, czy typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

  Kursy konwersacyjne przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego. Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów. Nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy.

  Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i arabskiego. Podczas kursu wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy związany z różnymi dziedzinami biznesu. To wszystko sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem na polu zawodowym.

  Kursy specjalistyczne przeznaczone są dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu: prawa, bankowości, finansów, medycyny, logistyki, handlu, hotelarstwa, marketingu, turystyki, techniki, informatyki, IT, budownictwa itp. Aby urozmaicić proces szkolenia, oprócz specjalistycznych podręczników bazowych, wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj.: fragmenty artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, reportaży, filmów, reklam oraz oparte na nich ćwiczenia sprawności językowych, a także interesujące analizy przypadku (case studies).

  Gwarancja jakości

  W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauki.

  Na podstawie wyników testów, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe. Opisują one przebieg szkolenia oraz weryfikują jego efektywność.

  Raport cząstkowy oraz końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu.

  Zapisy

  Zapisy na wybrane kursy przyjmowane są pod nr tel.: 32 737 12 65, 606 426 870 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.