Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Przysłówek jest częścią mowy, która odpowiada na pytania: jak? kiedy? jak często?gdzie? Do czego służą one w języku angielskim, jak się dzielą i za co odpowiadają? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.   Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype
  Angielskie przysłówki – co musisz o nich wiedzieć?

  Każdy z przysłówków w języku angielskim odpowiada na inne pytania. Zatem, jakie przysłówki występują w języku angielskim? Mamy:

  • przysłówki czasu, 
  • przysłówki częstotliwości,
  • przysłówki miejsca, 
  • przysłówki sposobu, 
  • przysłówki stopnia, 
  • przysłówki pytające,  
  • przysłówki względne, 
  • przysłówki wniosku, przyczyny i skutku. 

  Zanim przejdziemy do ich opisu, chcemy, abyś poznał, jak tworzy się je w języku angielskim. Zazwyczaj przysłówki mają końcówkę –ly. Naturalnie, są także wyjątki od tej zasady. 

  Kiedy dane  słowo kończy się na –le, podczas stworzenia przysłówków, ostatnia litera zmienia się na –y. Jeśli słowo kończy się już na –y, rezygnujesz z „y” i dodajesz końcówkę –ily. Przy słowach z końcówką –ic dodajesz do nich -ally. Pozostałe oczywiście mają najczęściej spotykaną końcówkę –ly. Czas na praktykę. 

  • terrible – terribly, 
  • happy – happily, 
  • tragic – tragically, 
  • slow – slowly, 
  • fair – fairly. 

  Musisz wiedzieć, że istnieją także wyjątki. W niektórych wypadkach przysłówki wyglądają tak samo, jak przymiotniki. Popatrz:

  • fast  – fast, 
  • hard – hard, 
  • small – small, 
  • cold – cold. 

  Jednak przysłówek od przymiotnika “good” różni się od wszystkich, ponieważ brzmi – “well”.

  Podział przysłówków w języku angielskim

  W języku angielskim podział przysłówków jest bardzo ważny. 

  Przysłówki czasu 

  Pierwszym rodzajem przysłówków w języku angielskim są przysłówki czasu (adverbs of time). Uzupełniają one informacje na temat tego, kiedy i jak długo dana czynność trwała. Zaliczamy do nich słowa: 

  • now, 
  • then, 
  • soon, 
  • today, 
  • yesterday, 
  • early, 
  • late. 

  Powiesz na przykład: You must come early – Musisz przyjść wcześnie. Możesz także użyć przysłówka tomorrow. Zobacz: We will write a dictation tomorrow – Juto napiszemy dyktando. 

  Przysłówki częstotliwości

  Kolejny rodzaj przysłówków to przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency). Wskazują, jak często dana czynność jest wykonywana i odpowiadają na pytanie: how often? (jak często?). Zaliczymy tu słowa: 

  • always, 
  • never, 
  • often, 
  • twice, 
  • once, 
  • occasionally, 
  • frequently. 

  Używając jednego z podanych powyżej przysłówków, powiesz: I have never been to America – Nigdy nie byłem w Ameryce.

  Przysłówki miejsca

  Oprócz wymienionych przysłówków mamy jeszcze przysłówki miejsca (adverbs of place). Mówią one o tym, gdzie dana czynność się odbywa i odpowiadają na pytanie: when? (gdzie?). Zaliczymy tu słowa takie jak:

  • here, 
  • there, 
  • everywhere, 
  • up, 
  • down, 
  • away. 

  Zatem powiesz: We have been there many times – Byliśmy tam wiele razy. Możesz także użyć słówka everywhere: You can find these flowers everywhere – Możesz znaleźć te kwiatki wszędzie. 

  Przysłówki sposobu

  Przysłówki sposobu (adverbs of manner) mówią one o tym, w jaki sposób dana czynność jest wykonywana i odpowiadają na pytanie: how? (jak?). Zaliczymy tu słowa:

  • fast, 
  • well, 
  • nicely, 
  • cleverly, 
  • badly, 
  • thus. 

  Powiesz zatem: That was cleverly done – To było sprytnie zrobione. 

  Przysłówki stopnia

  Przysłówki stopnia (adverbs of degree) odpowiadają na pytanie: in what degree? (w jakim stopniu dana czynność jest dokonywana?). Mamy tutaj słowa takie jak:

  • very, 
  • rather, 
  • quite, 
  • hardly, 
  • fairly, 
  • enough, 
  • extremely, 
  • completly. 

  Jak to wygląda w praktyce? Powiesz: John was extremely tired – Jan był niesłychanie zmęczony. 

  Przysłówki pytające

  Przysłówki pytające (interrogative adverbs) odpowiadają na pytania: kiedy? (when?), gdzie? (where?), dlaczego? (why?), jak? (how?). W zdaniu możesz ich użyć, aby powiedzieć: When will you come again? – Kiedy znów przyjedziesz?/How do you want to get rid of this man? – Jak chcesz się pozbyć tego człowieka?

  Przysłówki względne

  Przysłówki względne (relative pronouns) wprowadzają zdania podrzędne, czyli z użyciem takich słów jak: when, where, how, why. Powiesz zatem: The accident happened, when we where sitting in a cafe – Wypadek zdarzył się, gdy siedzieliśmy w kawiarni. 

  Przysłówki wniosku, przyczyny i skutku

  Przysłówki wniosku, przyczyny i skutku (adverbs of conclusion, reason and consequence) to między innymi: therefore, then, consequently, finally. 

  Powiesz: I opened the door and got in, then I closed the door carefully – Otworzyłem drzwi, wszedłem, a potem zamknąłem drzwi starannie. 

  Znasz już podział najbardziej popularnych przysłówków w języku angielskim. Oprócz nich występują jeszcze takie, których nie można zakwalifikować do żadnej grupy: also (także), already (już), either (także), else (jeszcze), just (właśnie), only (tylko), still (nadal), too (zbyt), yet (jeszcze).