Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Future Perfect, czyli angielski czas przyszły dokonany

  Czas Future Perfect odnosi się do przyszłości. Zastosujesz go, kiedy chcesz powiedzieć o pewnych zdarzeniach, które mają się zakończyć w pewnym momencie w przyszłości. Jak zbudowany jest ten czas? Co musisz o nim wiedzieć?  Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype  Kiedy użyjesz czasu Future Perfect?

  Czasu Future Perfect użyjesz, kiedy będziesz chciał powiedzieć o czynnościach zakończonych w danym momencie w przyszłości. Wiele osób zamiast czasu Future Perfect używa czasu Future Simple, jednak warto zapoznać się z jego przyszłym i dokonanym odpowiednikiem.  

  Czas Future Perfect zastosujesz, aby powiedzieć o czynnościach, które zakończa się w określonym momencie w przyszłości. 

  Jaka jest konstrukcja zdań twierdzących w czasie Future Perfect?

  Tak wygląda konstrukcja zdań twierdzących w czasie Future Perfect:

  Podmiot+operator will +have + czasownikw  III firmie + reszta zdania. 

  Zobacz: Samantha will finished the project by 10 o’clock tomorrow – Samanta ukończy projekt jutro przed 10. 

  By the time Max comes back, Andy will have had a cup of coffe – zanim Max wróci, Andy wypije filiżankę kawy.

  They will have finished their lesson by 5 o’clock so you can wait for them – oni skończą lekcję o 5, więc możesz na nich poczekać. 

  Zwracamy uwagę na to, że w drugim zdaniu, zmienił się szyk zdania twierdzącego. Okolicznik czasu zajął tu pierwsze miejsce. Jednak taka forma jest jak najbardziej poprawna. 

  Jak się tworzy przeczenia w czasie Future Perfect?

  W czasie Future Perfect stworzysz przeczenie przez dodanie słówka przeczącego not do operatora will

  Jak to wygląda w praktyce? Popatrz: 

  Podmiot + operator will + not + have + czasownik w III formie + reszta zdania. 

  Samantha will not finished the project by 10 o’clock tomorrow – Samanta nie ukończy projektu jutro przed 10. 

  By the time the game begins, John will not have had a break in studying for exam – do czasu rozpoczęcia meczu, John nie będzie miał przerwy w nauce do egzaminu. 

  They will not have finished the biulding by the end of May – oni nie skończą budynku do końca maja. 

  Przeczenia tworzy się także przez zastosowanie skróconych form – will i not. Zobacz: 

  Samantha won’t have finished the project by 10 o’clock tomorrow. 

  W zdaniach twierdzących także występują skrócone formy, jednak stosuje się je tylko w  określonych sytuacjach: I’II have finished the project by 10 o’clock tomorrow. 

  Pytania w czasie Future Perfect

  Pytania w czasie Future Perfect mają następującą konstrukcję: 

  Operator will + podmiot+have + czasownik w III formie + reszta zdania+?

  Jak to wygląda w praktyce? Zobacz:

  Will Samantha have finished the project by 10 o’clock tomorrow? – czy Samanta ukończy projekt jutro przed 10?

  Will Anna have done her home duties by the time Mary arrives? – Czy Anna wykona swoje obowiązki do czasu przybycia Mary?

  Will they have eaten dinnier before they leave? – czy oni zjedzą obiad przed wyjazdem?

  Zastosowanie czasu Future Perfect

  Czasu Future Perfect użyjesz do wyrażenia czynności, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości (I will have studied for three years by May – przed majem miną trzy lata, od kiedy studiuję). 

  Czas Future Perfect wykorzystasz także, aby powiedzieć, że dana czynność będzie trwała do określonego momentu w przyszłości (By the time she wins championship, she will have trained  very hard – zanim wygra mistrzostwa, będzie ciężko trenowała). 

  Jak już wspomniano, czas Future Perfect jest czasem rzadko stosowanym w języku angielskim, jednak warto widzieć, kiedy go użyć.