Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Past Simple jest czasem przeszłym prostym. Użyjesz go zawsze wtedy, kiedy mówisz o czymś, co wydarzyło się w przeszłości. Najlepiej jednak, aby owa przeszłość była zdefiniowana. Brzmi skomplikowanie? Tak tylko się wydaje! W rzeczywistości Past Simple to jeden z łatwiejszych czasów do opanowania. Zaczynamy!  Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype  Kiedy używać czasu Past Simple?

  Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Zastosujesz go wtedy, kiedy mówisz o przeszłości, która nie ma wpływu na teraźniejszość. Dana czynność już po prostu się odbyła.  Czas Past Simple jest często używany w narracji, kiedy mowa o następujących po sobie wydarzeniach z przeszłości. 

  Przydatnymi słowami w czasie Past Simple są:

  • Yesterday – wczoraj
  • Last month – w zeszłym miesiącu
  • Last year – w zeszłym roku
  • 10 years ago – 10 lat temu
  • One million years ago – milion lat temu 
  • A few minutes ago – kilka minut temu
  • After breakfast – po śniadaniu
  • The other day – ktoregoś dnia

  Jaka jest konstrukcja czasu Past Simple?

  Istnieją trzy ogólne zasady dotyczące budowy zdania w czasie Past Simple. Warto je poznać. Wyglądają następująco:

  1. Podmiot + czasowniki z końcówką –ed (przy czasownikach regularnych). Tutaj najważniejsze jest, abyś zapamiętał, że w pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do swojej pierwotnej formy, czyli bezokolicznika. 
  2. Podmiot + II forma czasownika (przy czasownikach nieregularnych). I tak jak już pisaliśmy w pierwszym punkcie, czasownik w pytaniach i przeczeniach wraca do swojej pierwotnej formy bezokolicznika. 
  3. Czasownik to be zmienia się na was, were (w zależności od osoby). 

  Omówimy jeszcze grupę czasowników regularnych i nieregularnych, ponieważ mogą nastręczać sporo trudności. 

  Czasowniki regularne

  Tu nie ma problemu. Po prostu do końcówki czasownika dodasz –ed (lub –d, jesli czasownik zakończony jest na literę –e). Kiedy natomiast czasownik kończy się na literę –y, musisz je wyrzucić i dodać końcówkę –ied. Zobacz: try – tried, envy – envied.

  Jeśli chodzi o czasowniki, które mają spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę, ich odmiana w czasie Past Simple wygląda nieco inaczej. Zobacz: jog – jogged. Dodajesz jeszcze jedno g. 

  Czasowniki nieregularne

  Pamiętasz trzy kolumny czasowników z języka angielskiego? Na pewno uczyłeś się ich na kartkówkę lub sprawdzian. Niestety, nie ma złotego środka, jeśli chodzi o ich opanowanie. Musisz próbować różnymi sposobami. Ułatw sobie zadanie, grupując je na przykład od jednosylabowych do wielosylabowych. A może poszczególne czasowniki nasuwają Ci jakieś skojarzenia? Korzystaj ze swojej wyobraźni. 

  To be – co z tym czasownikiem?

  Ten czasownik należy do grupy czasowników nieregularnych i w czasie Past Simple zmienia się w was/were. Zobacz: I was at work last Friday – byłem w pracy w zeszły piątek. Popatrz teraz jak to zdanie zamienić na pytanie: Was I at work last Friday?  – czy byłem w pracy w  zeszły piątek? I przeczenie: I was not at work last Friday – nie byłem w zeszły piątek w pracy. To be odróżnia się od innych czasowników tym, że nie wymaga użycia form did/did not. 

  Jak się tworzy pytania w czasie Past Simple?

  Pytania w czasie Past Simple stworzysz dodając did. Wyjątkiem oczywiście jest czasownik nieregularny to be. Zobacz: Did I go to school yesterday? Czy poszedłem wczoraj do szkoły?Did Poland beat China three days ago? Czy Polska pokonała Chiny trzy dni temu?

  Jak wyglądają przeczenia w czasie Past Simple?

  Jak już wspomniano, tworząc przeczenie w czasie Past Simple dodasz do did not. Zobacz: Yesterday I didn’t go to school – wczoraj nie poszedłem do szkoły. Three days ago Poland didn’t beat China – trzy dni temu Polska nie pokonała Chin. 

  Już nie musisz obawiać się czasu Past Simple. Dzięki naszej szybkiej powtórce wiesz już wszystko. Teraz pora na konwersacje i ćwiczenia. Powodzenia!