Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Opanowanie czasu Past Perfect Continuous nastręcza wielu problemów. Nie dziwi nas to, ponieważ jest to jeden z trudniejszych czasów. Są jednak sposoby, aby się go szybko nauczyć. Nie wierzysz? Przeczytaj ten artykuł.   Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype  Czas Past Perfect Continuous – co to za czas?

  Czas Past Perfect Continuous jest czasem zaprzeszłym ciągłym niedokonanym. Użyjesz go, aby opisać czynności, które trwały przez pewien czas w przeszłości do momentu, kiedy nastąpiła inna czynność, również w przeszłości. W czasie Past Perfect Continuous nacisk kładzie się na długość wykonywanej czynności. 

  Czas Past Perfect Continuous zastosujesz także wtedy, kiedy chcesz opisać czynności i wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i ich skutki miały znaczenie także dla przeszłości. W języku angielskim czasu tego używa się w połączeniu z czasem Past Simple. Zobacz: I had been working over this problem for the whole day before I solved it (pracowałem nad tym problemem cały dzień, zanim go rozwiązałem). 

  Budowa zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous

  W czasie Past Perfect Continuous zdania twierdzące zbudowane są czasownika posiłkowego had, imiesłowu biernego been (III forma czasownika to be) oraz czasownika głównego w formie ciągłej z końcówką –ing. Konstrukcja zdania wygląda zatem następująco: podmiot + had + been (III forma czasownika to be) + imiesłów bierny (czasownik z końcówką –ing). Warto wspomnieć, że operator had been jest identyczny dla wszystkich osób gramatycznych. Jak to wygląda w praktyce? Steve had been learning English for five months before he went to England (Steve uczył się angielskiego od pięciu miesięcy, zanim wyjechał do Anglii).    

  Oczywiście formę had been można skrócić. Zobacz: I had been waiting – I’d been waiting. I w liczbie mnogiej: We had been waiting – We’d been waiting. 

  Musisz wiedzieć, że kiedy dodajesz końcówkę -ing do czasownika, obowiązują Cię te same zasady, jakie zastosujesz przy tworzeniu czasu Present Continuous. 

  Jak zadawać pytania w czasie Past Perfect Continuous?

  W czasie Past Perfect Continuous pytania tworzy się przez inwersję, czyli przestawia się czasownik posiłkowy przed podmiot. Zobacz: Had you been waiting there long before the tram came? (długo tam czekałeś, zanim przyjechał tramwaj?), Had she been watching TV before I came? (czy ona oglądała telewizje, zanim przyszedłeś?). 

  Odpowiedzi na pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzy się za pomoca podmiotu i czasownika posiłkowego had. Zatem odpowiedź będzie brzmiała: Yes, I had/No I hadn’t. 

  Jak tworzy się przeczenia w czasie Past Perfect Continuous?

  W czasie Past Perfect Continuous przeczenia tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika posiłkowego had (had not lub w skróconej wersji hadn’t). Zobacz: I hadn’t been waiting for the tram long, it came after seven minutes (nie czekałem długo na tramwaj, przyjechał po siedmiu minutach). 

  Jaka jest różnica między czasem Past Perfect Continuous a Past Perfect Simple?

  Oba czasy są czasami zaprzeszłymi. Opisują wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Jak zatem odróżnić Past Perfect Continuous od Past Perfect Simple?

  Czasu Past Perfect Simple użyjesz wtedy, kiedy chcesz powiedzieć o czynności zakończonej przed jakimś punktem w przeszłości. Zastosujesz go także, kiedy opisujesz stan, który rozpoczął się lub trwał przed jej określonym momentem. W czasie Past Perfect Simple powiesz: I discovered that somebody had stollen my jewellery. 

  W czasie Past Perfect Continuous skupiasz się na tym, jak długo była wykonywana dana czynność lub podajesz informację, że miała ona miejsce przed określonym czasem w przeszłości. Ten przykład dobrze to pokazuje: My towel was wet. Somebody had been using it. 

  To już wszystko na temat czasu Past Perfect Continuous. Jak widzisz, nie jest on taki trudny do opanowania. Z doświadczonym native speakerem nauka będzie nie tylko ciekawa dzięki różnorodnym przykładom, ale także efektywna.