Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Future Continuous? Ten angielski czas wcale nie jest taki trudny! 


Masz problem z czasami przyszłymi w języku angielskim? Nie dziwi nas to, ponieważ są ich aż cztery. W tym artykule przyjrzymy się czasowi Future Continuous. Przeczytaj, kiedy go zastosujesz. 

Future Continuous – jaki to czas?

Wiele osób czas Future Continuous uważa za jedyny rzeczywisty czas przyszły w języku angielskim. Dzięki niemu można określić moment, w jakim dana czynność będzie się odbywała w przyszłości. Future Continuous charakteryzuje ciągłość – jest to czas niedokonany. 

Kiedy używa się czasu Future Continuous?

Czasu Future Continuous użyjesz wtedy, kiedy mowa o czynnościach, które będą się odbywały w określonym czasie w przyszłości: I will be reading a book at this time tomorrow (jutro o tej porze będę czytał książkę). 

Czas Future Continuous zastosujesz także, aby opisać zdarzenie, które będzie trwało w przyszłości i zostanie przerwane przez krótszą czynność: I will be jogging when Mary arrives tomorrow (będę biegał, kiedy jutro Mary przyjdzie). 

W czasie Future Continuous powiesz także o dwóch czynnościach, które w przyszłości będą trwały równocześnie: John will be writing an essay while Amy is preparing dinner (John będzie pisał esej, podczas gdy Amy będzie przygotowywała obiad). 

W grzecznościowych formach pytań również posłużysz się czasem Future Continuous. Zobacz:

 • Will you be using this tablet? I would like to check my email – Będziesz używał tabletu? Chciałbym sprawdzić email. 
 • Will you guys be going with us to the Disneyland? – Czy pojedziecie z nami do Disneylandu?

Z czasem Future Continuous często występują takie określniki czasu jak:

 • at… (o’clock) – o godzinie…,
 • at this time – w tym czasie,
 • when – kiedy, 
 • tonight – dziś wieczorem, 
 • while  – podczas, gdy. 

Jak wyglądają zdania twierdzące w czasie Future Continuous?

Zdania twierdzące w czasie Future Continuous tworzy się przy pomocy czasowników posiłkowych will be (dla wszystkich osób) i czasownika głownego z końcówką –ing

Popatrz: podmiot + will be + czasownik –ing + reszta zdania. 

Zdania twierdzące będą więc wyglądały tak: I will be watching TV – będę oglądał telewizję. Czasownik posiłkowy will be może też ulec skróceniu. Zobacz: I will be – I’ll be. 

Jak tworzy się pytania w czasie Future Continuous?

Pytania w czasie Future Continuous stworzysz przez inwersję. Zobacz:

 • Will I be riding bike tomorrow at five? – czy jutro o piątej będę jeździł na rowerze? 
 • Will she be watching TV tonight? – czy ona będzie oglądała telewizję dzisiaj wieczorem? 

Proste, prawda?

Przeczenia w czasie Future Continuous

Wiesz już, jak wyglądają zdania twierdzące i pytania w czasie Future Continuous. Teraz pora na przeczenia. Zapewniamy, że nie są one niczym trudnym. Stworzysz je przez umieszczenie słówka przeczącego not po operatorze will. Zobacz: 

 • I will not be riding a bike tomorrow at five – jutro o piątej nie będę jeździł na rowerze. 
 • She will not be cooking the dinner today – ona nie ugotuje dzisiaj obiadu. 

Warto wspomnieć o formach skróconych stosowanych w przeczeniach czasu Future Continuous. Przykład: I will not – I won’t. Formy skrócone stosuje się we wszystkich osobach.  

Teraz czas Future Continuous przestał mieć przed Tobą tajemnice. Musisz przyznać, że to jeden z łatwiejszych czasów przyszłych do opanowania. Nie zapominaj, że kluczem do sukcesu (czyli efektywnej nauki języka angielskiego) są ćwiczenia i rozmówki. Te ostatnie najlepiej przeprowadzać z doświadczonym native speakerem.