Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Czas Future Simple – zastosowanie i przykłady 


Czas Future Simple wyraża przyszłość w języku angielskim. Przeczytaj, jak wygląda jego budowa oraz jak tworzy się zdania twierdzące, przeczące oraz pytania. 

Kiedy należy użyć czasu Future Simple?

Czasu Future Simple użyjesz dla wyrażenia stanów lub czynności przyszłych, występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli, na przykład, kiedy mówisz o zjawiskach przyrody: Tomorrow the sun will rise at 5.40 (słońce wzejdzie jutro o 5.40). Czas Future Simple zastosujesz także, aby wyrazić przewidywanie lub przekonanie, że dany stan lub czynność nastąpi. Przykład: He will graduate in June (on ukończy studia w czerwcu). 

O swoich postanowieniach lub składanych obietnicach powiesz także w czasie Future Simple. Zobacz: I will do my best (zrobię, co w mojej mocy). 

Czas Future Simple mówi także o spontanicznych decyzjach i planach na przyszłość. Wtedy zazwyczaj stosuje się te określniki:

 • tomorrow – jutro, 
 • in January – w styczniu (lub w każdym innym miesiącu), 
 • in two weeks time – za dwa tygodnie, 
 • someday, one day – pewnego dnia, jednego dnia. 

Jak wyglądają zdania twierdzące w czasie Future Simple?

W czasie Future Simple zdania twierdzące zbudowane są z czasownika posiłkowego will i czasownika w formie podstawowej. Musisz wiedzieć, że czasownik posiłkowy will występuje w takiej samej formie we wszystkich osobach i liczbach gramatycznych. Jak zatem wygląda konstrukcja zdania? Podmiot + will + czasownik + pozostałe zdanie. Przykłady: 

 • Tom will visit us tomorrow (Tom odwiedzi nas jutro), 
 • She will come back from holidays on Friday (Ona wróci w piątek z wakacji). 

W pierwszej osobie liczny pojedynczej (I, we), zamiast will możesz zastosować shall. Tego czasownika posiłkowego użyjesz najczęściej wtedy, kiedy chcesz sformułować grzecznościowe zwroty. Jednak shall częściej spotykane jest w pytaniach (na przykład czy dana osoba sobie czegoś życzy).

Musisz wiedzieć, że czasownik will występuje także w skróconej wersji: I will go there tomorrow/I’ll go there tomorrow (pójdę tam jutro). 

Zdania pytające w czasie Future Simple

Zdania pytające w czasie Future Simple tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie czasownika posiłkowego przed podmiot. Zobacz: 

 • Will you help me in this matter? – czy pomożesz mi w tej sprawie?
 • Will Sandra be at the party – czy Sandra będzie na przyjęciu?
 • Will they send me an e-mail?  – czy oni wyślą mi e-maila?

Warto tu także przyjrzeć się budowie pytań w czasie Future Simple z użyciem czasownika posiłkowego shall. Przykłady:

 • Shall I order you a drink? – chcesz, abym zamówił Ci drinka?
 • Shall I continue?  – czy powinienem kontynuować?
 • Shall I open the window? – czy mam otworzyć okno?

Jak tworzy się zdania przeczące w czasie Future Simple?

W czasie Future Simple zdania przeczące tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika posiłkowego will. Często stosowaną formą jest forma skrócona: will not = won’t. Zobacz:

 • I won’t help you – nie pomogę Ci,
 • I won’t tell anyone – nikomu nie powiem,
 • It won’t be easy  – to nie będzie łatwe.

Wyrażeniami charakterystycznymi dla czasu Future Simple są: belive (wierzyć), expect (oczekiwać), hope (mieć nadzieję), sure (być pewnym). 

Czas Future Simple jest jednym z łatwiejszych czasów do nauczenia się, dlatego nie powinieneś mieć problemu, by go opanować.