Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Czas Future Simple wyraża przyszłość w języku angielskim. Przeczytaj, jak wygląda jego budowa oraz jak tworzy się zdania twierdzące, przeczące oraz pytania.   Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype  Kiedy należy użyć czasu Future Simple?

  Czasu Future Simple użyjesz dla wyrażenia stanów lub czynności przyszłych, występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli, na przykład, kiedy mówisz o zjawiskach przyrody: Tomorrow the sun will rise at 5.40 (słońce wzejdzie jutro o 5.40). Czas Future Simple zastosujesz także, aby wyrazić przewidywanie lub przekonanie, że dany stan lub czynność nastąpi. Przykład: He will graduate in June (on ukończy studia w czerwcu). 

  O swoich postanowieniach lub składanych obietnicach powiesz także w czasie Future Simple. Zobacz: I will do my best (zrobię, co w mojej mocy). 

  Czas Future Simple mówi także o spontanicznych decyzjach i planach na przyszłość. Wtedy zazwyczaj stosuje się te określniki:

  • tomorrow – jutro, 
  • in January – w styczniu (lub w każdym innym miesiącu), 
  • in two weeks time – za dwa tygodnie, 
  • someday, one day – pewnego dnia, jednego dnia. 

  Jak wyglądają zdania twierdzące w czasie Future Simple?

  W czasie Future Simple zdania twierdzące zbudowane są z czasownika posiłkowego will i czasownika w formie podstawowej. Musisz wiedzieć, że czasownik posiłkowy will występuje w takiej samej formie we wszystkich osobach i liczbach gramatycznych. Jak zatem wygląda konstrukcja zdania? Podmiot + will + czasownik + pozostałe zdanie. Przykłady: 

  • Tom will visit us tomorrow (Tom odwiedzi nas jutro), 
  • She will come back from holidays on Friday (Ona wróci w piątek z wakacji). 

  W pierwszej osobie liczny pojedynczej (I, we), zamiast will możesz zastosować shall. Tego czasownika posiłkowego użyjesz najczęściej wtedy, kiedy chcesz sformułować grzecznościowe zwroty. Jednak shall częściej spotykane jest w pytaniach (na przykład czy dana osoba sobie czegoś życzy).

  Musisz wiedzieć, że czasownik will występuje także w skróconej wersji: I will go there tomorrow/I’ll go there tomorrow (pójdę tam jutro). 

  Zdania pytające w czasie Future Simple

  Zdania pytające w czasie Future Simple tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie czasownika posiłkowego przed podmiot. Zobacz: 

  • Will you help me in this matter? – czy pomożesz mi w tej sprawie?
  • Will Sandra be at the party – czy Sandra będzie na przyjęciu?
  • Will they send me an e-mail?  – czy oni wyślą mi e-maila?

  Warto tu także przyjrzeć się budowie pytań w czasie Future Simple z użyciem czasownika posiłkowego shall. Przykłady:

  • Shall I order you a drink? – chcesz, abym zamówił Ci drinka?
  • Shall I continue?  – czy powinienem kontynuować?
  • Shall I open the window? – czy mam otworzyć okno?

  Jak tworzy się zdania przeczące w czasie Future Simple?

  W czasie Future Simple zdania przeczące tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika posiłkowego will. Często stosowaną formą jest forma skrócona: will not = won’t. Zobacz:

  • I won’t help you – nie pomogę Ci,
  • I won’t tell anyone – nikomu nie powiem,
  • It won’t be easy  – to nie będzie łatwe.

  Wyrażeniami charakterystycznymi dla czasu Future Simple są: belive (wierzyć), expect (oczekiwać), hope (mieć nadzieję), sure (być pewnym). 

  Czas Future Simple jest jednym z łatwiejszych czasów do nauczenia się, dlatego nie powinieneś mieć problemu, by go opanować.