Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  Czas Future Perfect Continuous, podobnie jak czas Future Perfect, jest rzadko spotykany w języku angielskim. Zastosujesz go wtedy, kiedy mówisz o czynności już trwającej, która zakończy się w określonym momencie w przyszłości lub będzie trwała nadal. Czas Future Perfect Continuous kładzie nacisk na długość czynności, która już trwa.   Pierwsza darmowa lekcja angielskiego przez Skype – do odebrania w zaledwie kilku krokach!

  Zapraszamy do przetestowania naszej wysokiej jakości nauczania języka angielskiego przez Skype za pomocą darmowej lekcji. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się powyżej lub zadzwonić pod numer +48 606 426 870. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością masz sporo zajęć i jak wszystkim brakuje Ci czasu. Dla Twojej wygody przy telefonie dyżurujemy całą dobę we wszystkie dni tygodnia, możesz zatem zadzwonić o dowolnie wybranej przez siebie godzinie w dowolny dzień (również podczas weekendu)!

  Sprawdź również naszą stronę z nauką języka angielskiego przez skype
  Jak wyglądają zdania twierdzące w czasie Future Perfect Continuous?

  Zdania twierdzące w czasie Future Perfect Continuous mają następującą konstrukcję:

  Podmiot + operatot will+ have + been + czasownik z końcówką ing + reszta zdania.

  Zobacz: Mark will have been excercising for two hours by eight – Przed ósmą miną dwie godziny odkąd Marek ćwiczy. 

  They will have been working at the Supermarket for 4 years by the time they graduate –  Będą pracować w supermarkecie przez 4 lata, do czasu ukończenia studiów. 

  By the end of November, he will have been playing piano for 5 years – Pod koniec listopada będzie 5 lat odkąd gra na pianinie. 

  Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous

  Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous stworzysz przez dodanie do operatora will słówka przeczącego not. Zobacz, jaka jest konstrukcja zdania przeczącego: 

  Podmiot + operator will + not + have + been+ czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

  Mark will not have been exercising for two hours by eight – Przed ósmą nie miną dwie godziny, odkąd Marek ćwiczy. 

  By May, she will not been smoking for 6 months – Do maja nie będzie palić przez 6 miesięcy.

  We will not have been learning for 4 hours by eight – Przed ósmą nie miną 4 godziny, odkąd się uczymy. 

  W wymienionych przykładach można oczywiście zastosować skróconą formę słówek posiłkowych will i not. Zobacz:

  Mark won’t have been learning for 4 hours by eight. 

  Jak się tworzy pytania w czasie Future Perfect Continuous?

  Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzy się w następujący sposób:

  Operator will +  podmiot + have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

  Zobacz: Will Mark have been exercising for four hours by eight? –  Czy przed ósmą miną cztery godziny odkąd Marek ćwiczy?

  Will they have been reading books for 10 hours by the end of the day? – Czy do końca dnia będą czytać książki przez 10 godzin?

  How long will you have been waiting for the letter by the end of the week? – Jak długo będziesz czekał na ten list, licząc do końca tygodnia?

  Jakie jest zastosowanie czasu Future Perfect Continuous?

  Czasu Future Perfect Continuous użyjesz między innymi, aby opisać czynność, która już trwa i będzie trwać do pewnego punktu w przyszłości lub będzie kontynuowana. Zobacz:

  I will have been waiting for her for ten minutes by six – Przed szóstą minie dziesięć minut, odkąd na nią czekam. 

  She will have been reading book for five hours by the end of the day – Pod koniec dnia będzie 5 godzin, jak ona czyta książki. 

  In the end of the year they will have been being on a cruise for 3 month –  Pod koniec roku będą 3 miesiące, jak oni są w rejsie. 

  Czas Future Perfect Continuous zastosujesz także, aby wyrazić skutek czynności, która będzie trwałą w przyszłości: They will be fat if they will have been eating chips for several months – Będą grubi, jeśli będą jedli frytki przez parę miesięcy. 

  Musisz pamiętać o tym, że w czasie Future Perfect Continuous bardzo ważne są okoliczniki czasu takie jak:

  • by – przed,
  • for – przez,
  • when – kiedy,
  • by the time – zanim,
  • since – od.

  Warto znać czas Future Perfect Continuous, mimo że w języku angielskim używa się go sporadycznie. Niemniej, jednak kiedy napotkasz taką konstrukcję w książce, od razu zrozumiesz zdanie.