Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  dziewczyna ze słownikiem

  Można powiedzieć, że język angielski jest aktualnie wszechobecny, a szczególnie ważną rolę odgrywa w biznesie. Prowadzenie firmy, czy też praca na różnego rodzaju stanowiskach bardzo często wymaga znajomości języka, aby móc bez przeszkód porozumiewać się w międzynarodowym środowisku. Ponadto w różnych branżach funkcjonują konkretne angielskie zwroty, których znajomość to podstawa. Jakie są i co oznaczają?

  Jakie angielskie zwroty przydają się podczas spotkań firmowych?

  W każdej firmie co jakiś czas odbywają się różnego rodzaju spotkania, podczas których omawiane są istotne kwestie. Mogą to być duże spotkania, na których obecni są wszyscy pracownicy, bądź mniejsze, w ramach konkretnych zespołów, czy też osób odpowiedzialnych za różnego rodzaju projekty. Niezależnie jednak od tego, jaki jest temat danego spotkania,to jeśli odbywa się ono w języku angielskim, przydatne mogą okazać się różne zwroty. Oto kilka z nich:

  • Let’s get started – „Zaczynajmy” – używany do rozpoczęcia spotkania,
  • Can everyone see the screen? – „Czy wszyscy widzą ekran?” – pytanie związane z prezentacją wideo,
  • I’d like to hand over to [name] – „Chciałbym przekazać głos [imię]” – używane, gdy chcesz oddać głos innemu uczestnikowi.
  • Any thoughts on this? – „Jakie są wasze przemyślenia na ten temat?” – zachęta do dyskusji i wyrażania opinii,
  • Let’s take a vote – „Przeprowadźmy głosowanie” – sugeruje, że czas podjąć decyzję poprzez głosowanie,
  • Moving on – „Przechodzimy dalej” – przejście do następnego punktu agendy.

  Angielskie zwroty pomocne przy negocjacjach

  Prowadzenie skutecznych negocjacji jest niezwykle istotne w biznesie. Ich celem jest poniekąd budowanie relacji, ale przede wszystkim osiąganie pożądanych wyników w rozmowach biznesowych. Jeśli więc mają one miejsce w międzynarodowym środowisku, prowadzone są najczęściej w języku angielskim. W związku z tym przydatne mogą okazać się następujące zwroty:

  • What’s your position on this? – „Jakie jest Pana/Pani stanowisko w tej sprawie?” – pytanie o punkt widzenia drugiej strony,
  • We’re prepared to offer… – „Jesteśmy gotowi zaproponować…” – przedstawienie oferty,
  • Can you meet us halfway? – „Czy może Pan/Pani wyjść nam naprzeciw?” – prośba o kompromis,
  • Is there any wiggle room on this? – „Czy jest tu margines do negocjacji?” – pytanie o możliwość negocjacji szczegółów,
  • Let’s find a middle ground. – „Znajdźmy kompromis.” – propozycja szukania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron,
  • We see this as a starting point. – „Traktujemy to jako punkt wyjścia.” – stwierdzenie, że obecna oferta to dopiero początek rozmów,
  • What would it take to close this deal today? – „Co jest potrzebne, aby dziś zakończyć tę umowę?” – pytanie o warunki niezbędne do sfinalizowania umowy,
  • That’s not within our budget, but… -„To wykracza poza nasz budżet, ale…” – wyrażenie ograniczeń budżetowych i otwarcie na inne propozycje,
  • Can we agree on…?– „Czy możemy się zgodzić na…?”- próba osiągnięcia porozumienia w konkretnej kwestii,
  • I understand your concerns, however… – „Rozumiem Pana/Pani obawy, jednakże…” – wyrażenie zrozumienia dla drugiej strony i przedstawienie własnego argumentu.

  Nauka angielskich zwrotów podczas kursu angielskiego dla firm

  Angielski online dla firm to doskonały sposób na zwiększenie kompetencji językowych pracowników, co bezpośrednio przekłada się na efektywniejszą komunikację w międzynarodowym środowisku biznesowym. Na takim kursie pracownicy poznają wszystkie przydatne zwroty, które mogą wykorzystać podczas różnych sytuacji zawodowych, co pozytywnie wpływa zarówno na ich pewność siebie, jak i wyniki podejmowanych przez nich działań.

  Jeśli masz poczucie, że pracownikom w Twojej firmie przydałby się kurs języka angielskiego, to skontaktuj się z nami, aby ustalić wszystkie szczegóły.