Kurs TOLES – Test of Legal English Skills

Kurs obejmuje 70h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne

Legal English/TOLES to dwustopniowy kurs stworzony z myślą o studentach prawa, prawnikach, specjalistach pracujących w dziedzinie prawa oraz osobach zamierzających podjąć studia prawnicze w krajach anglojęzycznych.

Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w firmach prawniczych, consultingowych, a także na studiach prawniczych.

Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie  poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie ze strukturami języka formalnego, oraz wprowadzenie  aktualnej terminologii prawniczej. Umożloiwia przystąpienie do egzaminu TOLES – Test of Legal English Skills.

Kurs TOLES – Legal English upper – intermediate  przeznaczony  jest dla osób na poziomie średnim oraz wyższym średnio – zaawansowanym. W programie przewidziano uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu języka ogólnego oraz wprowadzenie podstawowej terminologii  prawniczej. Kurs stanowi również przygotowanie do egzaminu TOLES  Foundation.

Kurs TOLES – Legal English advanced  przeznaczony jest dla osób na poziomie zaawansowanym. W programie przewidziano poszerzenie zakresu słownictwa prawniczego poprzez konwersacje na bazie opracowań, literatury fachowej, dokumentów autentycznych, studium przypadku itp. Kurs stanowi również przygotowanie do egzaminu TOLES Advanced.

Celem kursu jest:

  • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki oraz struktur języka formalnego,
  • zapoznanie z szerokim zakresm słownictwa prawniczego głównie z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, a także Unii Europejskiej,
  • ćwiczenie umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych: umów, aktów notarialnych, aktów prawnych, artykułów fachowych itp.,
  • ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowaniu oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach, posługiwania się językiem negocjacji,
  • ćwiczenie rozumienia materiałów audio ze spotkań, rozpraw, dyskusji itp.