Technical English – Angielski dla inżynierów

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – Technical English – Angielski dla inżynierów

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
 • Kurs stworzony z myślą o specjalistach branży inżynieryjno – budowlanej oraz osobach zamierzających podjąć studia w dziedzinie inżynieryjnej, architektonicznej w krajach anglojęzycznych.
 • Przygotowuje specjalistów branży budowlanej do pracy w anglojęzycznych zespołach oraz uczestnictwa w międzynarodowych projektach budowlanych. W trakcie zajęć kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie specjalistycznego języka inżynieryjnego, w tym terminologii dotyczącej struktur budowlanych, dokumentacji projektowej oraz procesu realizacji przedsięwzięć budowlanych.  
 • Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności wykorzystania specjalistycznego języka inżynieryjnego, w tym terminologii dotyczącej struktur budowlanych, dokumentacji projektowej oraz procesu realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa technicznego.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego w kontekście języka specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej oraz oryginalnej dokumentacji.

Program kursu obejmuje:

 • znajomość języka i terminologii związanej z  dziedziną 
  inżynieryjno – budowlaną,
 • umiejętność wydawania instrukcji, opisywania obiektów, prowadzenia rozmów telefonicznych, a także wygłaszania krótkich prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e – mail, notatka służbowa, opis techniczny konstrukcji, list, zaproszenie do współpracy itp.,
 • umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej: wykresy, diagramy, opisy techniczne, plany budowy itp.,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących terminologii technicznej,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji na tematy związanie z aspektami technicznymi,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.