English for Media & Communication – Angielski dla miediów

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for Media & Communication – Angielski dla miediów

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
 • Jest to kurs stworzony z myślą o specjalistach branży mediów, reklamy, dziennikarstwa oraz osobach studiujących zamierzających podjąć studia lub pracę w dziedzinie mediów i komunikacji w krajach anglojęzycznych.
 • Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania  w anglojęzycznym środowisku pracy.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa z dziedziny mediów i komunikacji.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego w kontekście języka ogólnego, biznesowego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej, stron internetowych, fragmentów nagrań radiowych oraz telewizyjnych.
 • Podczas zajęć nacisk kładziony jest na umiejętność rozumienia, interpretowania oraz  samodzielnego przygotowania form wypowiedzi wykorzystywanych w mediach.

Program kursu obejmuje:

 • znajomość języka i terminologii związanej z różnorodną tematyką np:  types of media, programmes, politics, business world, work, unemployment and welfare, crrime and punishment, diplomacy and war, entertainment and the arts, sports,
 • umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji, debaty, wywiadu, negocjacji, prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: artykuł, streszczenie, notatka, 
  e – mail, list, raport itp.,
 • umiejętność rozumienia artykułów i publikacji prasowych na tematy takie jak: media ideologies, gender and identity, the communication process, cognition and interpretation, audience research, media laws, educational programming, new media technologies itp.,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu: nagrania audio, wywiady telewizyjne, programy publicystyczne, informacyjne itp.,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy oraz rozróżnienia stopnia formalności wypowiedzi.