English for Information Technology – Angielski dla informatyków

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for Information Technology – Angielski dla informatyków

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony jest na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych,
 • Kurs stworzony z myślą o specjalistach branży IT oraz osobach specjalizujących się w technologiach informatycznych i komputerowych czy zamierzających podjąć studia w dziedzinie IT w krajach anglojęzycznych.
 • Przygotowuje specjalistów branży IT do pracy w anglojęzycznych zespołach oraz w projektach międzynarodowych.
 • Kurs łączy w sobie i rozwija wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych, rozumienie tekstów i pisanie, poprzez różnorodne – autentyczne i aktualne – teksty i materiały wizualne.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa  specjalistycznego.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego w kontekście języka specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej oraz oryginalnej dokumentacji.

Program kursu obejmuje:

 • znajomość języka i terminologii związanej z dziedziną IT,
 • umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji na tematy związane z różnymi aspektami pracy w tej branży, rozmów z klientem, negocjacji, a także wygłaszania prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e – mail, notatka służbowa,  list, raport, zaproszenie do współpracy itp.,
 • umiejętność rozumienia dokumentacji fachowej oraz artykułów i publikacji,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących branży IT,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.