Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Kiedy używa się czasu Past Continuous? 


Czas Past Continuous jest angielskim czasem przeszłym niedokonanym. Użyjesz go, aby powiedzieć o czynnościach, które miały miejsce w przeszłości. 

W jakich sytuacjach użyjesz czasu Past Continuous?

Czas Past Continuous jest czasem przeszłym ciągłym. Odnosi się do sytuacji i czynności, które odbyły się w określonym czasie w przeszłości (na przykład wczoraj o 16). W zdaniach często łączymy czas Past Simple i Past Continuous, zwłaszcza kiedy chcemy podkreślić, że podczas wykonywania jednej czynności zdarzyło się cos innego: I was having a beautiful dream, when the alarm clock rang. Czas ten często wykorzystuje się w narracji do opisania tła wydarzeń: The sun was shining and the birds were singing. 

Czasu Past Continuous użyjesz także wtedy, gdy mówisz przynajmniej o dwóch czynnościach, które odbywały się w tym samym czasie w przeszłości: Nancy was driving while Mary was checking emails on her smartphone. 

O czynności, która odbywała się w przeszłości, ale uważasz ją za irytującą również powiesz w czasie Past Continuous: My parent were constantly asking me when I was going to find a husband.

Wreszcie czas Past Continuous możesz zastosować, kiedy mówisz o krótkiej czynności w przeszłości, która przerwała dłuższą: John was working in the garden when it started to rain.  

Jak zbudujesz zdania w czasie Past Continuous?

Gdy znasz już czas Present Continuous, nauka czasu Past Continuous nie powinna stanowić dla Ciebie problemu. Zdania twierdzące stworzysz analogicznie do czasu teraźniejszego, z tym że czasownik to be zmieni się na II formę. Zobacz, jak wygląda zdanie: podmiot + czasownik to be w II formie + czasownik z końcówką – ing

Warto tu zrobić szybką powtórkę i przypomnieć sobie jak zmienia się czasownik to be w II formie dla wszystkich osób. 

 • I was, 
 • you were, 
 • he/she/it was, 
 • we were,
 • you were, 
 • they were. 

Zdania twierdzące będą więc wyglądały następująco: 

 • Yesterday at about eight we were listening to music.  
 • I was working in London this time last year. 

Typowymi okolicznikami czasu Past Continuous są:

 • yesterday at… – wczoraj o… (w odniesieniu do konkretnej godziny),
 • then – wtedy, 
 • at that time – w tym momencie, 
 • while – podczas, 
 • last night – zeszłej nocy, 
 • last summer (zeszłego lata), 

Jak stworzysz pytania w czasie Past Continuous?

Opanowałeś już budowę zdań twierdzących w czasie Past Continuous. Teraz pora na pytania. Stworzysz je przez inwersję. Zobacz: czasownik to be w II formie + podmiot + czasownik z końcówką – ing. Musisz wiedzieć, że istnieją pytania szczegółowe (w których zapytasz gdzie, kiedy i jak coś się wydarzyło) oraz pytania ogólne. 

 • Was he writing the book?
 • Were they waiting for the bus?
 • Where was he working?
 • Where you watching TV at 7 pm?

Jak wyglądają przeczenia w czasie Past Continuous?

Zdania przeczące w czasie Past Continuous stworzysz przez dodanie not po czasowniku to be. Wygląda to tak: podmiot + czasownik to be w II formie + przeczenie not + czasownik z końcówką – ing. Warto, abyś pamiętał, że czasownik to be wraz z zaprzeczeniem not możesz skrócić: was not – wasn’t, were not – weren’t. Jak zatem będą zbudowane zdania przeczące? Zobacz:

 • They weren’t playing basketball at 5 on Monday, 
 • He wasn’t working. 

Na temat budowy zdań w czasie Past Continuous wiesz już wszystko. Teraz pora, abyś sam zaczął tworzyć twierdzenia, pytania i przeczenia. Regularne ćwiczenia pomogą Ci utrwalić zdobyte wiadomości.