English for Tourism – Angielski w turystyce

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for Tourism – Angielski w turystyce

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony jest na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć indywidualnych.
 • Kurs stworzony z myślą o osobach zajmujących się zawodowo turystyką oraz studentach szkół turystycznych i hotelarskich.
 • Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa związanego z turystyką i hotelarstwem.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki języka ogólnego, specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej, stron internetowych oraz folderów, broszur, przewodników turystycznych itp.

Program kursu obejmuje:

 • znajomość języka i terminologii związanej z  turystyką i hotelarstwem: praca w biurze podróży, zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe,
 • umiejętność wydawania instrukcji, prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji, a także wygłaszania krótkich prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e – mail, notatka służbowa, opis, list, zaproszenie do współpracy itp.,
 • umiejętność rozumienia tekstów i artykułów o tematyce turystycznej,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących  środków transportu, hotelarstwa, rekreacji itp.,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji, prezentacji na tematy związane z turystyką,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.