English for Medicine – Angielski w medycynie

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for Medicine – Angielski w medycynie

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony jest na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
 • Kurs Medical English skierowany jest do personelu medycznego wszystkich szczebli – lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek – pracującego z anglojęzycznymi pacjentami, a także studentów kierunków medycznych.
 • Celem kursu jest zdobycie praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym, podniesienie ogólnych kompetencji językowych oraz wprowadzenie/poszerzenie słownictwa z zakresu medycyny.
 • Program zajęć został stworzony przy współpracy polskich lekarzy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb polskiego środowiska medycznego.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego w kontekście języka specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej oraz oryginalnej dokumentacji.

Celem kursu jest:

 • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa medycznego oraz zapoznanie z jego odpowiednikami w mowie potocznej,
 • zapoznanie z technikami sporządzania dokumentacji medycznej, np. pisanie raportów z badań, a także rozumienie skomplikowanej dokumentacji fachowej,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu oraz prowadzenia rozmów telefonicznych, 
 • umiejętność wygłaszania prezentacji,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy oraz dyskusji ze współpracownikami, zwierzchnikami, pacjentami na tematy związanie z aspektami zdrowia, leczenia 
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.