English for Logistics – Angielski w logistyce

Kurs obejmuje 60h (1 godz. = 45min).

Informacje ogólne o kursie – English for English for Logistics – Angielski w logistyce

 • Jest to kurs specjalistyczny prowadzony jest na 5 – ciu poziomach zaawansowania, zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
 • Jest to kurs stworzony z myślą o specjalistach branży logistycznej (kierownikach, analitykach, strategach, planistach, specjalistach poszczególnych odcinków zarządzania w przedsiębiorstwie) oraz osobach zamierzających podjąć studia w dziedzinie logistyki w krajach anglojęzycznych.
 • Daje możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym.
 • Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa związanego z logistyką przedsiębiorstw.
 • Kurs bazuje zarówno na podręcznikach do nauki angielskiego ogólno – biznesowego oraz specjalistycznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej, stron internetowych oraz oryginalnej dokumentacji.

Program kursu obejmuje:

Znajomość języka i terminologii związanej z  logistyką z zakresu np.:

 • transport, spedycja, dystrybucja i kooperacja z dostawcami w łańcuchach dostaw,
 • logistyka systemów produkcyjnych usługowych oraz przepływ materiałów,
 • systemy magazynowania i utrzymywania zapasów,
 • elektroniczna gospodarka,
 • usługi logistyczne, outsourcing,
 • umiejętność wydawania instrukcji, prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji, a także wygłaszania krótkich prezentacji,
 • techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e – mail, notatka służbowa, opis, list, zaproszenie do współpracy itp.,
 • umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej: wykresy, diagramy, opisy techniczne, plany przestrzenne itp.,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących transportu, dystrybucji, magazynowania, sieci sprzedaży itp., 
 • umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji na tematy związanie z logistyką przedsiębiorstw, procesami biznesowymi i gospodarczymi,
 • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.