Informacje ogólne o egzaminie – CAE

 • Kursy CAE 60 godz. (45min) stanowią intensywne przygotowanie „w pigułce” do egzaminu i adresowane są do osób, które osiągnęły już poziom językowy wymagany do egzaminu CAE. Kurs pozwoli zebrać i uzupełnić wiedzę oraz zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi, typami pytań i wymogami egzaminu.
 • Kursy CAE 100 godz. (45min) adresowane są do osób o poziomie zbliżonym do egzaminu CAE, które pragną poświęcić nieco więcej czasu na uzupełnienie lub podniesienie swojej znajomości języka oraz zapoznanie się z wymogami egzaminu CAE. Pierwsza połowa kursu przeznaczona jest na wyrównanie poziomu i uzupełnienie braków, natomiast w drugim semestrze naciski kładziony jest na techniki i metody egzaminacyjne.
 • Kursy CAE 120 oraz 140 godz. (45min) stanowią pełne 2 – semestralne, kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Podczas pierwszego semestru nauki nacisk kładziony jest nie tyko na zabranie i uzupełnienie wiedzy, ale także na rozszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz podniesienie stopnia samodzielności językowej. W drugim semestrze nacisk kładziony jest na techniki i metody egzaminacyjne.
 • W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnychgwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Ramowy program kursu

Struktury gramatyczne:

 • okresy warunkowe,
 • czasowniki frazowe (phrasal verbs),
 • strona bierna,
 • wyrażanie przyszłości,
 • konstrukcje bezokolicznikowe,
 • wyrażanie przyczyny i skutku,
 • czasy past, past perfect, simple/continuous – zestawienie,
 • zdania złozone,
 • czasy present perfect simle/continuous,
 • mowa zależna,
 • konstrukcja the … the,
 • czasowniki modalne,
 • okresy warunkowe III i mieszany,
 • słowotwórstw,
 • konstrukcje -ing i bezokolicznikowe,
 • czasy future,
 • liczebniki,
 • czasy przeszłe – zestawienie.

Zakres tematyki: mówienie/słuchanie/czytanie/pisanie:

 • praca,
 • styl życia,
 • rozwój społeczny,
 • media,
 • relacje międzyludzkie,
 • edukacja,
 • tradycje narodowe i społeczne,
 • rozrywka,
 • podróże/turystyka,
 • zdrowie/aktywność fizyczna,
 • nauka i technologia,
 • ludzie,
 • archeologia,
 • historia,
 • biznes/handel/przemysł,
 • środowisko naturalne/ekologia,
 • sztuka,
 • biologia,
 • architektura,
 • język,
 • psychologia,
 • społeczeństwo.

Celem kursów CAE jest:

 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki,
 • zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań , technikami egzaminacyjnymi,
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania  się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych,
 • pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.