Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  (pełna treść klauzuli dostępna tutaj).

  Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
  Polityka prywatność.

  kobiety przy stole

  Organizacja szkoleń językowych online dla firm to skuteczny sposób na rozwój językowych umiejętności, ale wymaga odpowiedniego podejścia i planowania. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak krok po kroku zorganizować efektywne szkolenie z angielskiego online, aby zapewnić maksymalne korzyści dla Twojej firmy i pracowników.

  Planowanie szkolenia z angielskiego dla firm online

  Organizacja szkolenia językowego online dla firm wymaga przemyślanego podejścia i składa się z kilku etapów:

  1. Analiza potrzeb i celów: rozpoczęcie od rozmowy z przedstawicielem firmy pomaga zrozumieć specyfikę działalności oraz oczekiwania wobec szkolenia. W ten sposób określimy poziom językowy pracowników i zidentyfikujemy obszary wymagające rozwoju.
  2. Test kwalifikacyjny: przeprowadzenie testu online lub stacjonarnie pozwoli nam ocenić poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników.
  3. Rozmowy kwalifikacyjne: indywidualne spotkania z nauczycielem pozwolą zrozumieć potrzeby uczestników i doprecyzować ich cele językowe.
  4. Podział na grupy: na podstawie wyników testów i rozmów uczestnicy są dzieleni na grupy, co zapewnia spersonalizowanie zajęć i ich większą efektywność.
  5. Lekcja próbna: bezpłatne lekcje próbne umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z metodami nauczania, lektorami i materiałami dydaktycznymi, a także rozwianie ewentualnych wątpliwości.
  6. Opracowanie programu szkoleniowego: nauczyciel, korzystając z zebranych informacji, przygotowuje ramowy program kursu, który jest następnie szczegółowo opracowywany przez lektorów. Program uwzględnia zarówno cele szkoleniowe, jak i specyficzne potrzeby językowe związane z branżą firmy.

  Frekwencja uczestników szkolenia z angielskiego dla firm online

  W trakcie szkoleń angielskiego online dla firm lektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie list obecności i przygotowanie miesięcznych zestawień frekwencji, co jest ważne dla monitorowania zaangażowania uczestników. Aby kontrolować efektywność szkolenia, regularnie sprawdzane są postępy uczących się poprzez testy oraz zestawienia słówek i zagadnień gramatycznych. Kontrola jakości kursów językowych obejmuje również regularne ankiety wśród uczestników dotyczące jakości zajęć, zaangażowania lektorów i ogólnego zadowolenia, a także okresowe hospitacje lekcji. Rezultaty tych działań są analizowane i omawiane z lektorami, co pozwala na bieżące dostosowywanie kursów do potrzeb uczestników i utrzymanie wysokiego standardu nauczania.

  Podsumowanie szkolenia z angielskiego online dla firm

  Na zakończenie szkolenia angielskiego online, uczestnicy przystępują do testu końcowego, który ma na celu kompleksową ocenę przyswojonej wiedzy. Na podstawie tego testu, a także wyników testów cząstkowych, frekwencji i zaangażowania w zajęcia, sporządzane są indywidualne raporty dla każdego uczestnika. Raporty te szczegółowo opisują postępy i osiągnięty poziom umiejętności. Dodatkowo przygotowywane są raporty końcowe podsumowujące całe szkolenie, które umożliwiają ocenę jego skuteczności. Na koniec kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział i wyniki, co stanowi oficjalne potwierdzenie rozwiniętych kompetencji językowych.

  Jak widać organizacja szkolenia z języka angielskiego online dla firm, to przedsięwzięcie, które warto powierzyć specjalistom. Macie pytania dotyczące tego typu szkoleń? Dajcie znać, a na wszystkie odpowiemy!